مخالفت با مالکیت فکری
34 بازدید
محل نشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 1386
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی